ÅSELVVASSDRAGET

Åselvvassdraget i Eggedal

FJELLFISKE I ÅSELVVASSDRAGET

Fiskekortet gjelder stangfiske fra land og isfiske på vinteren.
Fiske er ikke tillatt i perioden 1. oktober til 31. oktober.

MED DETTE KORTET KAN DU FISKE I FØLGENDE VANN:
Holmevatnet
Fiskeløysingen v/ Holmevann
Svarttjern
Grunntjern
Donkelivatn
Neverfanten
Veslatjern
Fiskeløysingen ved Steinveggen
Stenveggvatnet