BRUMUNDA

Brumunda har i løpet av sine totale 32 km et fall på 510 meter. Vi tør hevde at Brumunda med 21 km Mjøsørretførende strekning er en av Norges beste ørretelver.
Brumundastammen er den mest tallrike av storørretstammene i Mjøsa og BOSFF driver aktivt kultiveringsarbeidet i Brumunda.
Det er fiskefelle ved Sveum og settefiskanlegg på Fossum. Brumunda er stri og steinrik med noen få stille loner og dype høler. Den kan være en krevende elv å fiske i, men fangstrapportene viser at det er mulig å få stor fisk.
Årlig tas det fisk på 3 kg, og det kan slenge en og annen på 5-6 kg, men fisk rundt 1,5 kg er mest vanlig. 

FISKEREGLER FOR BRUMUNDA:

  • Fiskekort selges i tidsrommet 1.mai -31. August.  

  • Fiskekort som er kjøpt 31. august gjelder kun til kl. 24.00 samme dag.

  • Bevegelig fiske praktiseres.

  • Minstemål er 25 cm.

  • Alt fiske er forbudt på 2 strekninger i elva, ved Sveumstreket og Spinneristreket. Se plakater langs elva.

Fangstrapport skal leveres umiddelbart etter fiskekortets utløpsdato og medfører deltakelse i trekning av 3 gavekort pålydende kr. 300,- samt et pålydende kr. 1000,- Vinnerne av gavekortene blir kontaktet direkte av Brumunddal & Omegn Sportsfiskerforening umiddelbart etter trekningen som foregår på BOSFF's årsmøte.

Rapportering gjøres i kjøpt fiskekort rett i Angler ID Appen.

Rapport skal leveres der du kjøper kortet også om du ikke har fått fisk!