Fet JFF - Sørum

Fiske i Fet JFF sine vann i Sørum

Fet JFF tilbyr flotte fiskemuligheter for alle i vannene Abbortjern, Varsjøen og Heiavannet.

Fiskeregler

Minstemål for ørret er 25 cm.
Maks 2 stenger pr. kort.
Bellyboat/kano etc.er ikke tillatt i Abbortjern.
Personer under 16 år kan fiske fritt.
Bruk av levende agnfisk er strengt forbudt p.g.a. spredningsfare.
Fiskeren plikter å fremvise gyldig fiskekort ved forespørsel.
Vannene blir stengt i 14 dager ved utsetting av fisk.
Baglimit er 3. fisk pr. dag.