GAMLESETRA EGGEDAL

FISKE VED GAMLESETRA

Dette fiskekortet gir deg tilgang på fiske i Gamlesetervatnet, Sjusjøen, Sjusjøbroren, Buratjenn og Fiskeløysingen

FISKEREGLER

Fiskekortet gjelder stangfiske fra land og isfiske på vinteren.

Flytering/bellybåt tillatt, men det er ikke tillatt å fiske fra båt eller med oter.

Fiske i bekker/elver eller rundt osene er ikke tillatt i perioden 15. september – 15. november.