Grytevassdraget (Rollag og Sigdal)

 
 

Fiske i Grytevassdraget - Rollag og Sigdal

FISKEKORTET GJELDER I FØLGENDE VANN
Store Øytjønn
Lille Øytjønn
Øvre og nedre Tråenvatna
Grunntjønn
Rebbe
Øynevatn
Moslun
Haukelitjønn
Grytevann
Grytelva
Grimesunnvann
Mjovann
Gåsetjenn
Horgervann
Svartetjønn
Tjønnsætertjønn

BRUK AV BÅT OG MOTOR
Grunneiers tillatelse må innhentes og Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag må følges.

SESONG
Fra 1. november til 15. september.  

FISKEREGLER
Barn under 16 år fisker gratis. Det er kun tillatt med stangfiske og pilking.