Holleia (Modum)

 
 

Fiske i Holleia

Holleia Jeger og Fiskeforening selger fiskekort for Modum-delen av Holleia. Det er i hovedsak ørrett og abbor, men det finnes også både røye og brasme.

Fiskekortet gjelder for fiske med  1 stang fra land.Barn under 16 år fisker gratis.

Fiskevann:
Tarmtjern
Gunnhustjern
Vesletjern
Oksauge
Vesle Sysletjern
Sysletjern
Grunna
Kimetjern
Lorta
Hornetjern
Vesle Oksauge
Svartputt
Vesle Sandungen
Kattjern
Gjøramyrpytten
Asketjern
Svarttjern
Vrangen
Dypingen
Svarterudtjernet
Midttjern
Damtjern
Bemle
Justadtjern
Bråtatjern
Arnestjern
Søndre Langsjø
Langsjø
Okseaua
Kroktjern
Kroktjerna
Sandungen
Sandungsputten
Søndre Stuphelltjern
Tretjern
Skåhølen
Ulmyrvika
Grastjern
Gørtjern
Elghorntjernet
Nedre Stuphelltjern
Urdetjern
Låvetjern
Haukevatnet
Bikkjemyra
Sørlitjern
Øyvatnet
Bjoretjern
Igleputten
Svarttjern
Totjerna
Løken
Kroktjern
Steintjern
Bråtavolltjern
Kroktjenn
Vilsamtjern
Lauvåstjern
Damtjernputten
Damtjern
Asketjern
Lysevatnet
Øvre Hundetjenn
Vestre Silnakken
Østre Silnakken
Tretjerna
Svarttjernputten
Søndre Tjuvtjern
Hundetjern
Svartputten