NES JFF

FISKEREGLER

Bruk bare handsnøre eller stang. Ikke oter eller faststående bruk. 

Slipp ut all fisk under 20 cm som ikke er skadet.

All fisk er kjøpt og satt ut. Moral: Alle må kjøpe fiskekort og du kan gjerne slippe ut fisken etter fangst (dersom den ikke er skadet).

Fiskeperiode: 15.mai - 20.september

Viktig med tilbakemelding av fangst! Dette kan gjøres direkte i appen ved å klikke på mine fiskekort.


BESKRIVELSE AV HVOR VANNENE LIGGER

Trytetjern:
Er et av det lettest tilgjengelige skogsvannene i Nes kommune.Det ligger ca. 6 km øst for Nesbyen, langs Vassfarveien. Her finner vi ørret, abbor, røye og sik. Om vinteren kan du prøve pilkestikka.

Breiskardtjern:
Ligger 685m.o.h. på Rudsåsen ca. 3 km. fra Trytetjern. Du må passere bommen v/Trytetjern (kr. 70) samt bom på skogsbilveien opp til Rudsåsen. Medlemmer kan her "kjøpe" nøkkel. Dette er et rent ørret vann.

Vinkeltjern:
Midt mellom Breiskardtjern og Tolleskatjern ligger Vinkeltjern lett tilgjengelig. Her er det også kun ørret.

Tolleskatjern:
Går du fra Vinkeltjern opp åsen nordover ca. 1 km kommer du til Tolleskatjern. Dette er også et reint ørretvann og her er det mulighet for å få stor fisk.

Rudstjern:
Noen hundre meter nordvest for Breiskardtjern ligger Rudstjern. Tjernet er grunt og omgitt av mye myrlent terreng. Ørretvann.

Søre- Todalsvann:
For å komme hit må du passere bommen v/Trytetjern. Før brua over Todøla tar en til venstre, etter noen hundre meter er det bom. Her kan medlemmer "kjøpe" nøkkel. Innen 1 km. viser Søre -Todalsvann seg på høyre side.  Ørretvann.

Med unntak av Søre-Todalsvannet har ingen av vannene gytemuligheter.