Numedalslågen, Flesberg

Numedalslågen fra Pikerfoss til Djupdal

Numedalslågen fra Pikerfoss i sør til Djupdal i nord, kommunegrensen til
Flesberg-Rollag

Arter: Ørret, Abbor, Gjedde, Sik

Fiskeregler
Fiskekortet gir rett til fiske med én stang fra land eller båt i perioden 15.november til 15. September. All annen fiskeredskap er ikke tillatt.

Blir forvaltet av: Lågen Fiskeforening, Flesberg

Foreningen skal i sitt arbeid sørge for:
- en langsiktig ressursforvaltning med økt fiskebestand
- tilby interessenter gode forhold for fiske
Overskudd av fiskekortsalg skal gå til å heve standarden i området for fiske ved utsetting av ørret og forbedring av gytemulighetene.

Grunnlaget for foreningens arbeide er basert på undersøkelser utført av Universitetet i Oslo som ble presentert i 2012. I 2015/16 vil foreningen samarbeide med regulanten (EB) om å utføre biotop tiltak i sidebekker som skal tilrettelegge for gyting.

I 2016 ble det satt ut 3.000 2-årige og 1.500 1-årige ørret.

I 2011 ble det satt ut 3.500 2-årige ørret, i 2012 ble det satt ut 3.000 2-årige og i 2013, 2014 og 2015 ble det satt ut 3.000 2-årige og 1.500 1-årige ørret.

Foreningen tar vannprøver 2 ganger i året for å måle ph-verdier. Verdiene har så langt vært positive slik at det ikke har vært behov for kalking.