OFA KORTET
OSLOMARKAS
FISKEADMINISTRASJON

OM OFA

Oslomarka er stor og har varierende terreng. Her finner man over 500 vann i 13 kommuner i 3 fylker. Det finnes mange innfartsårer og mange muligheter. Vi henviser til kart over Oslomarka på våre hjemmesider ofa.no for tips og råd.

Fiske i Oslomarka drives året rundt, og er rikt og variert. Her finnes noe for alle og enhver fra de små skogstjern til store vann hvor båtfiske er tillatt. For de som sverger til elvefiske finnes det noen fine elver. For barnefamilier, de med liten tid og for de som er ukjent i Oslomarka; finnes nærvannene. Dette er vann som ligger lett tilgjengelig, nær parkeringsplasser og offentlig komunikasjon. Noen utvalgte nærvann blir annet hvert år prioritert med utsett av fangbar fisk. Det blir satt ut 2-300 ørret over minstemålet (25cm) og med vekt fra 150-700g, så muligheten for en fin opplevelse er absolutt til stede her.

I tillegg til de vanlige artene som ørret, abbor, sik, røye og gjedde, finnes det også andre arter blant annet: ål, lake, karuss, karpe, suter, brasme, ørekyte, mort, sørv, bekkerøye, canadarøye, (Splake = krysning av bekkerøye og canadarøye), krøkle, laue, dvergmalle, elve-niøye og trepigget stingsild.

FISKEREGLER

Følgende regler gjelder for fiske i OFA's område fra 01.04.17:
(Disse fiskereglene står også oppført på alle fiskekortene)

 • Alle fiskere over 18 år plikter å vise fiskekort på forlangende fra legitimert fiskeoppsyn.
  Alle under 18 år fisker gratis i OFAs område.

 • Kortet gir rett til å fiske med ett redskap i alle OFAs fiskevann og elver. I noen vann gir kortet kun rett til å fiske med flue.

 • Kortet gir også rett til å fiske fra båt, og bruke inntil 2 stenger, i "Båtfiskevann".

 • Kortet gir også rett til å fiske fra flytering/bellyboat i "Flyteringfiskevann".

 • Kortet gir også rett til å agnfiske med inntil 3 stenger i "Meitefiskevann". Man må være tilstede under fisket, det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre).

 • Fredningstid: Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i perioden 15. september – 15. november. I dette tidsrommet regnes fredningsgrensen som ca. 100meter rundt store os, mens det praktiseres skjønn rundt mindre os. Det er tillatt å fiske i resten av vannet hele året.

 • Akerselva, i øvre del av elven gjelder vanlige fiskeregler for OFA. For fiskeregler for anadrom sone gå her

 • Kortet gir ikke rett til å fiske med oter, gjeddesaks, hoggpilk eller garn/ruser/line

 • Uttaksbegrensninger: Minstemål for ørret er 25cm (praktiseres ikke i overbefolkede ørretvann, se Fiskekartboka). I de utvalgte "Fluefiskevannene" er det størstemål for ørret på 35cm. I disse vannene skal all ørret på 35cm eller mer slippes ut igjen, ørret fra 25 til 34cm kan beholdes.
  I Oslomarka er det størstemål for gjedde på 70cm. All gjedde på 70cm eller mer skal slippes ut igjen.
  I de utvalgte "Meitefiskevannene" skal karpe, suter, karuss og ål slippes ut igjen.
  Husk å fukte hendene godt i vannet før berøring av fisk som skal slippes ut igjen.

 • Fangst av kreps krever eget krepsekort.

"Båtfiskevann" (inkl. flytering): Rett til å fiske med inntil 2 stenger samtidig. Det er ikke tillatt med motor/el-motor

Nordmarka: Aklangen, Bjørnsjøen, Bogstadvannet, Fyllingene, Fjellsjøen, Gjerdingen, Hakkloa, Harestuvannet, S. Heggelivann, Helgeren, Katnosa, Kobberhaugtjern, Rottungen, Sandungene, St. Skillingen, Sognsvann, Spålen, Storflåtan, Strykenvatnet, Svarten, Trehørningen, Vesleflåtan, Ørfiske og Øyungen
Bærumsmarka: Burudvann, Trehørningen og Østernvann
Lillomarka: Aurevann, Steinbruvann og Romstj.
Østmarka: Børtervann, Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Grinderen, Krokvanna, Lutvann, Mosjøen, Murterudvann, Mønevann, Nøklevann, Rausjøen, Rolandsjøen, Røyrivann, Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Tappenbergvann og TonevannAsker:Dikemarkvanna

"Flyteringfiskevann": Flytering (bellyboat) skal drives av svømmeføtter 

Nordmarka: St.Daltjuven, Elvann og Langvann, St. Fidlingen, Grimsvatnet, Store Gørja, Hakklokroktjern, Kalvsjøen, St.Åklungen og Svartvatn(v/Løndalshøgda)
Østmarka: Gjersrudtjern, Hauktjern, Langvannet (v/Østmarkkapellet), Skraperudtjern og Steinsjøen

"Meitefiskevann": Rett til å fiske med inntil 3 stenger samtidig. Det er ikke tillatt å forlate fiskende redskap (ståsnøre)

Nordmarka: Bogstadvannet, Harestuvannet, Sandungene, Skillingene, Sognsvann og Strykenvatnet
Bærumsmarka:Østernvann
Østmarka: Fløyta, Fri-Elvåga, Geitsjøen, Gjersrudtjern, Murterudvannet, Mønevann, Nøklevann, Rolandsjøen, Røyrivannet, Skraperudtj., Stensrudtjern, Sværsvann/Setertjern, Syverudtjern, Ulsrudvann og Østensjøvannet* (*kun tillatt å fiske fra isen)
Asker: Dikemarkvanna og Oppsjøen

Størstemålsvann. All ørret over 35cm skal slippes ut, det er ikke åpnet for fiske med mark i disse vannene

Nordmarka: Ekornputten, Halstjern, Handkleputten, Kveldsrostjern, Langsmaltjern, Lomtjern (ved Svarttjernet), Møkkalitjerna, Purktjern, Svarttjern (v/Grimsvatn) og Veslesjøen
Bærumsmarka: Sakromstjern
Krokskogen: Møkkalitjerna
Østmarka: Biritjern og Grastjern