OLDEVATNET

FISKE I OLDEVATNET I SOGN OG FJORDANE

Kjøp fiskekort i Oldevatnet med Angler ID.

Sesong: 1.1.2019 – 31.12.2019

Arter: Ørret og Røye

Fiskeregler:

1 fiskekort gir rett til å fiske med 1 redskap. Fiske fra båt tillat.

Ved kjøp av sesongkort kan man fiske med inntil 3 bunngarn med maskestørrelse på inntil 24 mm.

Det er ikke tillatt å fiske i elver/bekker eller rundt osene i gyteperioden 15. september – 15. november.

Merk at dette kortet ikke gir tillatelse til fiske i Floen.