Østre Toten
(Lodd nr. 3)

 
 

Flotte fiskevann i Østre Toten

Fiskekortet omfatter følgende vann:

Brennsætersjøen
Garsjøen
Gåsloa
Høversjøen
Jenseterelva
Krokenelva
Langtjern
Laupend
Myrsjøen
Nordre Hutjern
Oltrudelva
Skjeppsjøen
Skjærsjøen
Søndre Hutjern
Sønstebytjern
Tjuvåstjern
Volltjern
Vårsjøen
Abbortjern
Vesle Vårsjøen
Lille Bergsjøen

Fiskeregler: I gyteperioden 15. september til 1. desember skal man holde seg minimum 100 meter fra inn- og utos når man fisker. 

Det finnes ett kjøpspunkt pr. vann i appen, men du trenger kun å kjøpe kortet en gang for å fiske i vannene listet ovenfor. Om du forsøker å kjøpe et kort når du allerede har et gyldig kort for det aktuelle vannet, vil du få et varsel. Skitt fiske!