Personvern i Angler ID

 
 

I Angler ID tar vi personvern på alvor. Det handler om vår respekt for deg som kunde og din tillit til oss som selskap. På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern, om dine rettigheter som kunde og om hvorfor vi samler personopplysninger.

Våre prinsipper for personvern

·       Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.

·       Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for våre kunders fiskekortkjøp og kundeforhold hos oss.

·       Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.

·       Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.

·       Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.

·       Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.

·       Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.

·       Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.

Hva er mine rettigheter?

Rett til innsyn og rett til dataportabilitet

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. 

Du som har en kundeprofil
Om du allerede har en profil hos oss kan du logge inn på PROFIL i applikasjonen for å se hvilken informasjon vi har lagret om deg. Du har også rett til å kunne slette og motta data vi har om deg. Har du lagd opprettet profil med Facebook Profilen din kan du når som helst fjerne datatilgangen du har delt med Angler ID. Dette gjøres via www.facebook.com -> innstillinger ->apper og nettsteder. Der kan du se og redigere i tillegg til å slette tilgangen vår.

Du som ikke har registrert deg
For å kunne bruke våre tjenester må du opprette en bruker i applikasjonene våre. Du kan når som helst slette brukeren din.

Rett til korrigering og sletting

Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet kundeprofilen din. I så fall vil vi ikke kunne sende deg varslinger eller levere tilleggstjenester til deg.

Rett til begrensning

Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen er ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil. 

Rett til å trekke tilbake samtykke

Det enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. Disse omfatter for eksempel varslinger du får på telefonen din. Du kan selv skru de av og på via innstillingene i applikasjonene.
 

Rett til innsigelse 

Du har rett å protestere på vår behandling av dine opplysninger. For eksempel kan du be om at en sak som behandles automatisert i våre kundesystemer, blir behandlet manuelt. 

Hva brukes personopplysningene til?

Personopplysningene brukes hovedsakelig til å tilby deg fiskekort, gi deg god kundeservice og for at grunneier/forening/styre skal kunne kontrollere fiskekort i sine vann.

Vi bruker også opplysningene til å forbedre tjenestene våre, slik at du skal få en best mulig opplevelse hos oss.

Nedenfor følger en liste av forskjellige behandlingsaktiviteter, og hvilke opplysninger vi samler inn for hver enkel aktivitet:

Kjøp av fiskekort

Når du kjøper et fiskekort hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle vår del av avtalen må vi ha informasjon om deg og dine fiskekort. For å kunne varsle deg om utløp av kjøpte fiskekort må vi ha tilgang til dine profildata.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Betalingsinformasjon

·       Ordredata om dine fiskekortkjøp

·       Lokasjon

Dersom du ønsker å kjøpe fiskekort uten å gi oss informasjon om deg selv, kan du kjøpe fiskekort hos andre tilbydere. Ta da kontakt med det lokale turistkontoret for å bli informert om andre utsalgsteder. Da vil vi ikke ha noe informasjon om deg som fiskekortkjøper, men dette betyr også at vi ikke vil ikke kunne varsle deg når fiskekortet utløper eller kunne tilby deg funksjoner i applikasjonene.

Administrasjon av din kundeprofil

For at du enkelt skal kunne administrere betalingsmåter, se fiskevann i nærheten av hvor du er, framvise fiskekort og lagre favorittvann i din kundeprofil, trenger vi å knytte sammen informasjon om hvem du er, hvilke betalingsmåter du bruker, hvilken posisjon du befinner deg i, hvilke fiskekort du har kjøpt og hvilke vann du har satt som favoritter.

For at du enkelt skal kunne administrere dine fiskekort i Angler ID, må vi ha tilgang til dine aktive og utløpte fiskekort.

Dette er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg om bruk av kundeprofil. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Betalingsinformasjon

·       Ordredata om dine fiskekort

·       Historikk om bruk av Angler ID-appen

·       Informasjon om Angler ID-appen og din bruk av denne

·       Lokasjon

Håndtering av kundehenvendelser

Vi må behandle dine personopplysninger for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via sosiale medier, e-post, webskjema, brev og telefon, for eksempel om bestillinger, endringer, klager, tilbakemeldinger og refusjonssaker. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg.

Vi må også kunne sjekke hva du har gjort på anglerid.com/no og i Angler ID-appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Fødselsdato

·       Kontonummer, dersom du skal motta erstatning

·       Betalingsinformasjon

·       Ordredata om dine fiskekortkjøp

·       Fiskekort og eventuelle vedlegg

·       Saksbehandlingsinformasjon

Kundeinnsikt

Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser som vi kan sende ut når fiskekortet ditt er utløpt, og tar kontakt med kunder direkte for høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. 

For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser dersom du har en kundeprofil. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Fødselsdato

·       Betalingsinformasjon

·       Ordredata om dine fiskekortkjøp

·       Informasjon om hva slags mobil du bruker

·       Informasjon om Angler ID-appen og din bruk av denne

Forbedring og feilsøking

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app. Denne behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       En anonymisert versjon av din IP-adresse

·       Informasjon om din mobil

·       Informasjon om Angler ID-appen og din bruk av denne

Utsendelse av relevant informasjon

Vi sender ut varslinger via e-post og direkte til Angler ID-appen på din mobil («pushvarsel»). Du kan selv velge hva slags varslinger du vil motta i innstillingene i Angler ID-appen. Vi sender deg slike varslinger for å oppfylle avtalen med deg om fiskekort.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Ordredata om dine fiskekort

·       Informasjon om fiskekortet

·       Applikasjonsinformasjon

Tilleggstjenester for å forbedre kundeopplevelsen

For å gi deg en bedre kundeopplevelse har vi laget tjenester som gjør det enklere og mer behagelig på fisketur. Vi tilbyr kart som viser hvor du kan anskaffe fiskekort og hvor du er i forhold til å anskaffe disse.  Slike tjenester gir vi deg bare når du har samtykket til det. Husk at du når som helst kan trekke tilbake dine samtykker ved å slette deg fra Angler-ID på profilsidene i Appen.

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Navn

·       Telefonnummer

·       E-postadresse

·       Lokasjon

·       Fødselsdato

·       Betalingsinformasjon

·       Ordredata om dine fiskekort

·       Applikasjonsinformasjon

Markedsføring

Vi benytter forskjellige former for markedsføring for å fortelle deg om fiskekort vi tror du kan være interessert i. Denne markedsføringen kan du motta ved at vi benytter oss av Facebook og Google sine verktøy for markedsføring og at du befinner deg innenfor målgruppen vi setter i disse plattformene. Du kan enkelt skjule markedsføringen vi benytter oss av i disse plattformene ved å endre annonsepreferansene dine eller ved å slette/endre informasjonen vi har om deg via disse tjenestene.

Vår markedsføring utføres i tråd med kravene i Markedsføringsloven

Her benytter vi følgende opplysninger om deg:

·       Offentlig profil

·       E-postadresse

·       Ordredata om fiskekort

·       Lokasjon

·       Applikasjonsinformasjon

 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? (informasjonssikkerhet)
Vi er nøye med sikkerheten i våre systemer og tar godt vare på dine personopplysninger gjennom hvordan vi jobber, hvilke leverandører vi samarbeider med og hvilke plattformer vi benytter. Vi gjennomfører tester for å unngå at utenforstående kan trenge seg inn i våre løsninger. Av sikkerhetshensyn går vi ikke inn på nøyaktig hvordan vi jobber eller hva slags løsninger vi benytter.

Deling av personopplysninger
Vi deler noen personopplysninger med eiere av fiskevann for å kunne selge deres fiskekort, og med vår betalingsformidler Stripe. Dette er nødvendig for å kunne tilby deg fiskekort. Vi kan videre dele visse personopplysninger med andre leverandører som trenger disse for å utføre oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende.

Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. 

Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. 

Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge lagres personopplysningene?
Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. For eksempel så beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes når du ikke lenger er en aktiv kunde. 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler? 
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker anglerid.com og appene våre. Les om informasjonskapsler (cookies).

Hva slags tilganger spør våre apper om?
Våre apper spør kun om tilganger som er nødvendige for at de skal fungere og for å tilby deg en god brukeropplevelse. For eksempel, for å kunne vise deg nærmeste fiskevann, må appen få tilgang til lokasjonsdata fra mobilen. For å kunne gi deg varslinger, må du gi appen tillatelse til å vise deg varslinger. 

På Google Play-sidene til Android-appene våre finner du en oversikt over tilgangene vi ber om. Når du installerer våre apper for iOS, er det du selv som bestemmer om appen skal kunne gi deg varslinger eller få tilgang til lokasjon. Du kan også trekke disse tilgangene tilbake i iOS' innstillinger. 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig når du reiser med oss og bruker våre tjenester er:

Angler ID AS
Organisasjonsnummer 918 479 074
Rolfsbuktveien 20
1364 Fornebu

Henvendelser

Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? Dette kan du gjøre via profil i appen.

Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på tlf.: 97980104

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med vårt personvernombud. Ombudet har som oppgave å sikre at vi følger Personopplysningsloven

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.
Les mer hos Datatilsynet eller send epost til postkasse@datatilsynet.no

Hjelp oss å bli bedre

Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.

Denne erklæringen er sist oppdatert: 25.05.2018.