RÆLINGSMARKA

 

Rælingen JFF

Hvert år blir det tatt vannprøver og satt ut ørret. Kalking blir gjort i de vann hvor dette er nødvendig. Tynningsfiske etter mort foretas tidlig på sommeren, slik at denne arten ikke "overbefolker" vannene.

Vi har som mål å få alle vannene opp på et nivå hvor man har muligheter til å kunne få, ikke bare mye, men også stor fisk så både unge og gamle skal ha muligheter til å kunne drive et interessant sportsfiske.

I tillegg har vi planer om å få tilrettelagt noen gytebekker, så ørreten kan formere seg naturlig.

Åpent for fiske hele året, men vi oppfordrer til å holde seg unna bekker/elv (Inn/Ut os) fra 15. september til isen kommer.

Våre fiskevann

Ramstadsjøen

Abbor, mort og ørret. Rælingen Jeger- og Fiskerforening sitt flaggskip. Ørret fangster i fra 150gr opp mot flere kilo i dette vannet. Her kan du virkelig komme i kontakt med storvokst ørret på en god dag. Mange fine teltplasser rundt hele vannet. Du kan gå inn i fra Marikollen, Best bensinstasjon eller Grini(Skytterbanen).

Tristillen

Mort og ørret. Spennende fluefiskervann, mange fine myrer rundt vannet. Pass på enkelte steder hvor du tråkker. God bestand av ørret, her kan du få fine fangster på riktig dag. Det er tatt ørret på over kiloen her. Ørret rundt 500gr er vanlig.

Nessetertjern (Søndre og Nordre)

Abbor, mort og ørret. Blandet bestand av villørret og utsettsfisk. Nå er du virkelig inne i villmarka.
Ørret i fra 200gr og oppover. Ligger ca 50 min i fra Myrdammen.

Langvannet

Abbor, mort og ørret. Et villmarksvann som ligger 10 min innenfor Mørkåstjenn. Kronglete vann å gå rundt, men et meget spennende vann. Det blir ikke fisket så mye her som i de andre vanna. Muligheten for å få stor fisk er til stede.

Fiskelausa

Abbor og ørret. Gyting påvist. ørret i fra 200gr og oppover.

Nordre Mørkåstjern

Abbor, Mort og ørret, 10 min i fra Merratjerna.
Stort sett de samme fangstene som i Merratjerna. Fine teltplasser rundt vannet.

Gryta

Ligger 10 min i fra Myrdammen. Her er det abbor og ørret. Ørret i fra 300gr og oppover.
Blandet bestand av villørret og utsettsfisk. ørret på 4-5 hekto er ikke uvanlig.

Myrdammen

Put&Take-vann. Fiskebestand er abbor, gjedde, ørret, mort og karpefisker. Dette er et et typisk nærvann.
Her blir det satt ut store mengder fisk av fin størelse hvert år. Går noen skikkelige rugger her.

Merratjern (Søndre og Nordre)

(To tjern): Abbor, Mort og ørret.
God bestand i begge vann. Ørret i fra 400-800 gr. Hovdsakelig utsett.

Åmotdammen

Åmotdammen er et samarbeidsprosjekt mellom Lørenskog Jakt og Fiske forening og Rælingen Jeger og Fiskerforening. Dette vannet skal nå bygges opp så det blir et nærvann på lik linje med Myrdammen i Rælingen.