Oslomarkas Fiskeadministarsjon

"Vi gleder oss til å tilby fiskere fra hele landet denne superenkle måten å kjøpe fiskekort på - til alle våre 550 vann i Oslomarka, og har stor tro på samarbeidet med Angler ID. Dette er gründere med entusiasme og kompetanse – og det er en god kombinasjon!

Angler ID tilbyr også en enkel fangstrapportering rett i appen. Vi har lenge jobbet med å få inn nok data fra de som kjøper kortene så dette er et tiltak vi har stor tro på for å tilrettelegge for enda bedre fiske i våre vann". 

Finn Hungerholt
Oslomarkas Fiskeadministrasjon - OFA

Aksel Caille